ga naar aggt website

NieuwsPer 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Het heeft onder ander tot gevolg dat emailuitwisseling met u alleen nog via een beveiligde verbinding mag geschieden. fOcuspsychologenpraktijk onderzoekt momenteel de mogelijkheden om dit via Zivver te doen en/of via Karify. Contact via Whatsapp is in de AVG niet toegestaan.

Er is een privacystatement in het kader van de AVG op de praktijk beschikbaar.

 

2018: De praktijk heeft de vijfjaarlijkse hervisitatie weer met succes doorlopen.