ga naar aggt website

Over de therapeutDe praktijk is een samenwerkingsverband waar verschillende psychologen en andere hulpverleners nauw met elkaar samenwerken. We maken deel uit van verschillende intervisiegroepen en andere overlegverbanden zoals AGGT, Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Twente (www.aggt.nl).

 

Dhr M. de Wit is:

  • Klinisch psycholoog (BIG registratie 49047203525)
  • Psychotherapeut (BIG registratie 69047203516)
  • Gezondheidszorgpsycholoog (BIG registratie 49047203525)
  • Systeemtherapeut (NVRG)
  • Praktijkopleider voor de GZ-opleiding
  • Lid van de NVVP
  • Lid van het NIP
  • Lid van de specialistische vereniging NVRG
  • secretaris AGGT

Hij volgde na zijn academische studie psychologie aan de K.U. te Nijmegen de beroepsopleiding tot klinisch psycholoog en psychotherapeut aan het R.I.N.O. te Nijmegen. Hij heeft de specialisatieroute tot relatietherapeut (systeemtherapeut) doorlopen in Utrecht en Zwolle.

Hij heeft sinds 1989 in diverse settingen gewerkt en begon in 1989 in een eerstelijnspraktijk in Gelderland. Vervolgens werkte hij bij de praktijk voor persoonlijkheidsstoornissen "Spatie" te Apeldoorn.
Hij heeft enkele jaren gewerkt bij de RIAGG Eindhoven en de Kempen en was lid van het psychotherapieteam volwassenen. Hij is coördinator geweest van de psychiatrische deeltijdbehandeling van het Franciscushof te Raalte.
Hij is hoofd van de afdeling Medische psychologie geweest van het Streekziekenhuis Midden Twente. In 2000 heeft hij het initiatief genomen tot de start van een vrijgevestigde praktijk voor GZ-psychologie, klinisch psychologie en psychotherapie.
In de afgelopen jaren is hij zich gaan specialiseren in de relatietherapie en psychotherapie voor volwassenen. Hij heeft speciale belangstelling voor het psychoanalytische referentiekader en voor de zogenaamde systeemtheorie. De afgelopen jaren werkte hij freelance als relatie- en gezinstherapeut bij Virenze, organisatie voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Sinds de oprichting van AGGT is hij secretaris van deze coöperatie voor vrijgevestigden in Twente.