ga naar aggt website

WerkwijzeHoe verloopt een psychotherapie?

Er wordt zo veel mogelijk - en indien van toepassing - gewerkt volgens de richtlijnen die gelden binnen de GGZ. U kunt deze richtlijnen inzien op www.ggzrichtlijnen.nl.

Kennismaking en intakegesprek

Voor de therapie van start kan gaan, moet eerst duidelijk zijn wat er aan de hand is. U krijgt daarom een uitnodiging voor een eerste gesprek, het intakegesprek. In dit gesprek wordt u gevraagd wat uw klachten zijn wat u denkt wat de achtergrond ervan is en wat u vindt dat er aan gedaan moet worden. Tijdens dit gesprek wordt ingeschat of u aan het goede adres bent en of psychotherapie voor u geschikt is. En of het voldoende klikt tussen ons. Als dat het geval is volgen meestal nog enkele gesprekken om uw problematiek verder in kaart te brengen en tot een behandelplan te komen. Tijdens deze gesprekken zal geprobeerd worden uw problemen zo goed mogelijk in kaart te brengen. Daarbij komen vragen over uw huidige situatie, uw werk, uw hobby's, uw relatie(s) aan de orde. Van belang is ook uw voorgeschiedenis. Wat heeft u zoal meegemaakt, hoe is uw leven tot nu toe verlopen, wat ervaart u als positief en wat als negatief?

Het kan zijn dat aan u gevraagd zal worden om een of meer vragenlijsten in te vullen, om klachten en problemen te verduidelijken. Ook zal de therapeut u vragen wat u tot nu toe heeft geprobeerd om de problemen op te lossen en wat u nu wilt; welke ideeën u heeft over het veranderen van uw situatie. Op basis van deze gegevens zal de therapeut een (voorlopige) diagnose stellen.

Uw persoonlijke situatie

De behandelaar maakt ook een inschatting van uw draagkracht en van uw persoonlijke omstandigheden om te beoordelen of psychotherapie, en zo ja welke specifieke vorm, een passende vorm van hulp is. Een psychotherapie kan sterke gevoelens losmaken en angst of spanningen met zich meebrengen. Dat moet u aankunnen. Als iemand in zijn privé-leven grote veranderingen doormaakt of recent nare dingen heeft meegemaakt, kan psychotherapie te veel zijn op dat moment. Het kan zijn dat de behandelaar u adviseert om een andere vorm van hulp te kiezen of dat hij vindt dat het niet het juiste moment is om in therapie te gaan.

Advies voor psychotherapie

In een adviesgesprek zal de psychotherapeut de mogelijkheden voor psychotherapie met u bespreken en u een voorstel doen voor de behandeling. Hij/zij zal u ook in grote lijnen uitleggen wat de behandeling inhoudt. Op basis van de gekregen informatie kunt u beslissen of kunt instemmen met de behandeling. Het is verstandig om er rustig over na te denken, voor u een beslissing neemt. Misschien wilt u meer weten over de voorgestelde behandeling of heeft u nog vragen.

Hoe lang kan een psychotherapie duren?

Uw behandelaar zal in het begin de vermoedelijke duur van de behandeling met u bespreken. In de loop van het psychotherapeutisch proces kan blijken dat het nodig is om langer door te gaan. Het kan ook zijn dat de behandeling korter duurt dan verwacht. De duur van psychotherapie varieert over het algemeen van enkele maanden tot enkele jaren.

Psychotherapie beëindigen

In overleg met u wordt besloten wanneer de behandeling overgaat in de afrondende fase. Het kan zijn dat u de behandeling wilt beëindigen, maar dat uw behandelaar daar anders over denkt. Als cliënt staat het u natuurlijk vrij op elk gewenst moment de behandeling te beëindigen. Het is wel verstandig om de reden van uw vertrek met uw behandelaar te bespreken. U kunt daar allebei van leren.