ga naar aggt website

Wanneer Generalistische Basis GGZ?Mensen kunnen het moeilijk hebben met zichzelf of in de omgang met anderen. Soms lukt het niet om er op eigen kracht uit te komen. Dan kan deskundige hulp nodig zijn.

Heeft u:

  • lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, rugpijn, maagpijn, of benauwdheid, waarvoor geen duidelijke medische verklaring is gevonden;
  • psychische klachten zoals angsten, schuldgevoelens, somberheid;
  • last van dwanghandelingen;
  • problemen in relaties, thuis of daarbuiten;
  • seksuele problemen;
  • problemen met uw werk, studie of juist vanwege werkloosheid;
  • moeilijkheden met de opvoeding van uw kinderen;
  • problemen met ouder worden?

In de zogenaamde Generalistische Basis GGZ richt  men zich in de eerste plaats op de klacht of het probleem. De psycholoog zal in een aantal gesprekken met u ingaan op uw problemen of klachten. Het kan zijn, dat de psycholoog zelf met u aan die problemen gaat werken of dat hij in overleg met u besluit, dat het beter is u door te verwijzen.  Gemiddeld zal de behandeling in de Basis GGZ zo'n 10 sessies in beslag nemen. De praktijk heeft beperkt overeenkomsten met verzekeringen gesloten waar het hulp in de Generalistische Basis GGZ betreft.

Bron: LVE