ga naar aggt website

Wanneer Specialistische GGZ?Als u een verwijzing heeft gekregen voor de Specialistische GGZ dan denkt de huisarts dat u behandeling nodig heeft door een klinisch psycholoog/psychotherapeut.

Dat is meestal het geval als uw klachten of problemen zich op meer terreinen van uw leven negatief beïnvloeden (werk, relaties, vrienden) en als u langdurige klachten heeft als somberheid, angsten, ernstige burnout, dwanghandelingen, lichamelijke klachten, relatieproblemen, problemen die met uw persoonlijkheid te maken hebben en als u moeite heeft zaken die in uw leven gebeurd zijn te verwerken.

Psychotherapie doe je niet zomaar. Psychotherapie vraagt om de bereidheid om uzelf, uw persoon, uw gedrag, uw gedachten en gevoelens onder de loep te nemen en er samen met uw psychotherapeut naar te kijken en er mee aan de slag te gaan. Dat kost veel energie en vaak ook tijd. Psychotherapie is een intensieve vorm van hulpverlening. Het confronteert u met pijnlijke gevoelens. Dat kan spanningen en angst oproepen. Dat moet u willen en aankunnen.
Een psychotherapeut is verplicht de diagnose en de tijd die hij aan uw behandeling besteedt te registreren. Een geanonimiseerde versie van deze registratie wordt naar een centrale computer van de overheid gestuurd. Aan het eind van de behandeling of in ieder geval na een jaar rekent het softwareprogramma via een ingewikkelde systematiek uit in welke groep uw behandeling valt en wat uw behandeling kost.