ga naar aggt website

Wanneer zoekt u hulp?Welke therapeut hebt u nodig?

Als u hulp zoekt voor psychische problemen, is een gesprek met uw huisarts of de praktijkondersteuner GGZ een goede eerste stap. De huisarts kan u helpen om problemen op een rijtje te zetten en u informeren over mogelijkheden van hulpverlening. Om voor vergoeding in aanmerking te komen hebt u in ieder geval een verwijzing nodig.

Behandeling bij een psychotherapeut is aan te raden als u langer dan een half jaar last hebt van uw probleem en/of als uw probleem meer gebieden (relatie, werk, vrienden) beïnvloedt of als u eerder behandeld bent bij een andere hulpverlener voor deze problemen. Een dergelijke behandeling past bij de uitgangspunten van de zogenaamde Specialistische GGZ.

Als u minder dan een half jaar last heeft en er niet eerder voor behandeld bent en uw probleem strekt zich niet over meerdere levensgebieden uit kunt u terecht voor een in de regel kort traject binnen de Basis GGZ.

Een psychotherapeut

Een psychotherapeut is opgeleid om intensieve psychologische hulp te verlenen, met toepassing van psychotherapeutische behandelmethoden. De psychotherapeut probeert in samenwerking met de cliënt psychische klachten en problemen op te heffen, of zoveel te verminderen dat men er minder last van heeft. Het beroep van psychotherapeut valt onder de wet BIG en de titel psychotherapeut is bij wet beschermd met het BIG-register van Psychotherapeuten.

U kun zich het beste tot een psychotherapeut wenden als uw klachten of problemen zich over meer terreinen van uw leven negatief beïnvloeden (werk, relaties, vrienden) en als u langdurige klachten heeft als somberheid, angsten, ernstige burnout, dwanghandelingen, lichamelijke klachten, relatieproblemen, problemen die met uw persoonlijkheid te maken hebben en als u moeite heeft zaken die in uw leven gebeurd zijn te verwerken.

Psychotherapie doe je niet zomaar. Psychotherapie vraagt om de bereidheid om uzelf, uw persoon, uw gedrag, uw gedachten en gevoelens onder de loep te nemen en er samen met uw psychotherapeut naar te kijken en er mee aan de slag te gaan. Dat kost veel energie en vaak ook tijd. Psychotherapie is een intensieve vorm van hulpverlening. Het confronteert u met pijnlijke gevoelens. Dat kan spanningen en angst oproepen. Dat moet u willen en aankunnen.

Een klinisch psycholoog

De Klinisch Psycholoog is een specialisatie van de Gezondheidszorgpsycholoog. Deze klinisch psycholoog heeft na de universiteit een zesjarige postdoctorale opleiding gevolgd die hem heeft toegerust om complexe problemen te behandelen. U kunt bij de klinisch psycholoog terecht voor een psychotherapeutische behandeling. Daarnaast is de klinisch psycholoog gespecialiseerd in het verrichten van psychodiagnostisch onderzoek, vaak met behulp van tests. Erkende klinisch psychologen zijn geregistreerd in het BIG-register van Klinisch Psychologen