ga naar aggt website

AanmeldenU kunt zich op eigen initiatief, maar wel mede op verwijzing van uw huisarts, telefonisch aanmelden. Wanneer u telefonisch contact met ons opneemt zullen wij enkele gegevens van u noteren en wordt zo mogelijk een afspraak met u gemaakt. In verband met de vergoeding door de verzekering is een verwijsbrief van de huisarts met expliciete vermelding van "Specialistische GGZ" en het vermoeden van een psychische stoornis noodzakelijk.

Indien sprake is van lichte problematiek die minder dan zes maanden bestaat kan ook verwezen worden naar de zogenaamde "Generalistische basis GGZ". In dat geval dient deze term voor te komen in de verwijsbrief.

Er wordt in principe geen wachtlijst bijgehouden. Als er bij aanmelding geen ruimte is op dat moment om een afspraak te maken zult u een beroep moeten doen op een andere zorgaanbieder, ofwel bij uw verwijzer/huisarts navraag kunnen doen of er elders eerder mogelijkheden zijn.

Wanneer u niet op korte termijn terecht kunt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen vier weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen tien weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

U kunt zich ook  door middel van onderstaand formulier aanmelden.
Vermeld uw naam en telefoonnummer waar u meestal te bereiken bent zodat we u terug kunnen bellen.

 

 

 

 

Voornaam:*
Uw voornaam graag.
Achternaam:*
Uw achternaam graag.
Geb. datum:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
E-mail:*
Uw E-mailadres graag.

Onjuist adres.
Huisarts:
Verzekeraar:
Bericht:*
Uw bericht graag.