ga naar aggt website

WelkomfOcus praktijk voor psychotherapie Enschede bestaat sinds april 2000. De praktijk is aangesloten bij de coöperatieve vereniging AGGT, Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Twente.

fOcus psychologenpraktijk biedt toegang tot een brede expertise door spreiding van specialisatie tussen de psychologen en psychotherapeuten via AGGT. Zowel jongeren (vanaf 18 jaar) als volwassenen en ouderen zijn op hun plaats binnen de praktijk voor onderzoek en behandeling. Daarbij is er sprake van een goede samenwerking met de huisartsen en andere zorginstanties in de omgeving.

Aanbod:

Mensen kunnen het moeilijk hebben met zichzelf of anderen. Soms lukt het niet om er op eigen kracht uit te komen. Dan kan deskundige hulp nodig zijn. Meer informatie over psychische klachten kunt u bijvoorbeeld vinden op: http://nedkad.nl

Heeft u last van dwanghandelingen, angsten of last van somberheid? Heeft u problemen in uw relatie of met andere mensen, problemen met uw werk of studie? Is er sprake van arbeidsgerelateerde problematiek? Ervaart u moeilijkheden met de opvoeding van uw kinderen of heeft uw kind zelf problemen? Ervaart u problemen met het ouder worden?

Denk niet te snel dat u er alleen uit moet kunnen komen, of dat alles erger moet zijn voordat u hulp kunt krijgen. Herkent u wat hier boven staat, ga dan naar een psychotherapeut voor hulp. Juist wanneer u er vroeg bij bent kan de psychotherapeut u snel en effectief hulp bieden.

Binnen de praktijk is er de mogelijkheid tot individuele psychotherapie en relatietherapie. Afhankelijk van de aard van uw problemen zal uw behandelend psychotherapeut u hier over adviseren.

Wanneer kunt u meestal niet naar fOcus psychologenpraktijk:

Indien er sprake is van een crisis of van acute problematiek dan kunnen we u niet verder helpen. Dan raden we u aan dit direct aan te geven bij de huisarts die verdere stappen met u kan bespreken. Soms is dan de hulp van een psychiater nodig of krijgt u te maken met de crisisdienst. Ook wanneer er sprake is van alcoholproblemen, geweld of agressieproblematiek en/of ernstige persoonlijkheidsproblematiek bent u bij ons niet op de juiste plaats. Voor deze problemen bestaan speciaal daarvoor opgerichte instanties die de meest optimale behandelmogelijkheden hebben. Vaak ook zijn daar verschillende hulpverleners bij nodig zoals een arts, psychiater, SPV of maatschappelijk werker. Die expertise is niet op de praktijk voorhanden.